-Jeg skal bli maskiningeniør, proklamerte 20-årige Rebecca Langåker fra Karmøy under den yrkesfaglige konferansen i Tysvætunet i dag. Ungdom og utdanning var tema.

Skrevet .

Rebecca Langåker og Dag Leo Vikra, begge fra Karmøy,  ble intervjuet om sine yrkesvalg  under  åpningsssekvensen på konferansen.

Rebecca har gått læretiden ved Aibel, og erfaringen som industrimekaniker gjør det fristende å gå videre.

-Jeg er klar over at når jeg venner meg til fast lønn og en jobb å gå til hver dag, kan det bli vanskelig å motivere seg for mange år med studier i  andre deler av landet.

Mest sannsynlig må jeg til Grimstad for tre års ingeniørstudier og kanskje noen år til for å bli sivilingeninør. Men jeg trives med dette yrket og ønsker å jobbe i et oljerelatert miljø, sa karmøyjenta.

Dag Leo Vikra (27) har  en mer tornefull bakgrunn og rusproblemer har satt ham tilbake i jobbsammenheng.

Han har jobbet en del år ved Grenland Group i Skudeneshavn, som for et par år siden ble nedlagt.

Men han er fullt motivert for å ta fagbrev som platarbeider og er mer opptatt av trivsel enn av høy lønn  når han for alvor går inn i yrkeslivet, kunne han fortelle.

Konferansen er en møteplass for  myndigheter, skoleverk og bedrifter som er med på å stake ut kursen for det yrkesvalget ungdommen foretar.

– Ungdom trenger tilstrekkelig informasjon til å velge rett utdannelse, sa Jan Thorsteinsen i NST-gruppe under sin velkomsthilsen.

Med på konferansen er også stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker ( Høyre), produksjonssjef Reidar Tollefsen ved Hydro Aluminium, rektorene Odd Henning Johannessen og Kåre Johan Sørvåg samt Håkon Høst, (forsker ved NIFU)