Birger Førre: – Jeg vil at bedriftene skal bli mer patrioter, kjøpe av hverandre og spille hverandre gode. Det gir sterke og gode lokalsamfunn. Det trenger vi. (FOTO: Eivind Kaasin)

Førre Trevare åpner dørene for de som har falt utenfor arbeidslivet. Men nordmenns kjøpevaner kan føre til at de må lukkes.

Skrevet .

I en årrekke har Førre Trevare på Frakkagjerd tatt inn arbeidssøkere som trenger utprøving og opplæring for å få et fotfeste i arbeidslivet. Noen av dem jobber også fortsatt i bedriften.
– Jeg bryr meg om folk og jeg er samfunnsengasjert. Jeg prøver å sette meg inn i andres situasjon. Det kunne vært en sønn eller meg selv, sier Birger Førre daglig leder og medeier i familiebedriften.

I samarbeid med NAV er det Førre selv som sørger for å åpne dørene for de utenfor. Men han understreker at det er noe hele bedriften er sammen om, sier han i et intervju med Idebanken for inkluderende arbeidsliv.

 Førre er opptatt at folk på praksisplass og arbeidstrening ikke skal fortrenge noen.
– Vi må passe på at vi ikke utnytter systemet. Hvis vi tar vekk en som er oppegående og så tar inn en som er svakere i stedet, fordi vi skal spare penger og det følger tilskudd med, blir det helt feil.

Bedriften har hjulpet mange, men har ikke alltid lykkes.

 – Ikke alle lar seg inkludere. Men noen mislykkes fordi det ikke stilles nok krav til dem. Noen ganger kunne nok NAV-kontoret også være mer tydelig overfor ungdommene og sagt; Nå har vi funnet en plass til deg, den må du ta vare på.

Helt siden 1950 har Førre Trevare laget vinduer og dører på fabrikken. De vet hva som skal til for å lage gode, holdbare produkter for tøft vestlandsvær.
Men konkurransen og prispresset er sterkere enn noen gang. Det truer både inkludering og bunnlinja. Førre peker på at mye av ansvaret ligger hos forbrukerne.

– Ola Normann er rik og ønsker mye velferd. Vi har gode lønninger, men ønsker oss hele tiden verdens billigste produkter, sier Birger Førre.

Les hele intervjuet her:

http://mag.idebanken.org/forre/