Regjeringen satser på storstilt jernbaneutbygging i NTP. Det hjelper ikke oss, sier HN-direktøren.

Skrevet .

Presentasjonen av hovedtrekkene i Regjeringens prioriteringer i Nasjonal Transportplan for 2018-2029 innebærer en storstilt satsing på jernbane.

HN-direktør Egil Severeide mener det er riktig å satse mer på bane, men minner om at satsingen rammer skjevt.

– Det er dessverre ikke alle regioner som har jernbane. Haugesundregionen er en av dem. Vår eneste samferdselsåre øst- og vestover er vei. Skal Regjeringens samferdselsløft ha noen mening må vår region tilgodeses med tilstrekkelige midler til veiutbygging, sier Severeide.

Han er glad for satsingen på Hordfast og Rogfast, som binder Rogaland og Hordaland sammen, men er engstelig for at E 134 Haukelivegen ikke blir prioritert tilstrekkelig høyt i NTP.

– Vintersikker vei over Haukeli er svært viktig for næringslivet i vår region. Både kjøtt, fisk og gods av ulikt slag er avhengig av rask tilgang til markedene på begge sider av fjellet. Vi håper Regjeringen har innsett dette, og vil framskynde byggingen av tunnelen mellom Seljestad og Røldal fra andre til første periode i NTP med byggestart før 2020.

E 134 har ikke vært nevnt med et ord før Finansministeren torsdag formiddag varslet at det vil bli utbygginger på de store hovedstrekningene som E6, E18, E39 og E134. Det tar vi som et godt tegn, men vi har ingen garanti for at det kun blir knapper og glansbilder til øst-vest forbindelsen  og at det er jernbanen som stikker av gårde med den store potten, sier Severeide.