Avdelingsledere i Omega, Gunn Tollefsen og Arvid Grønvoll ser fram til to nye år med Jernbaneverket. (Foto: Omega)

Jernbaneverket har forlenget rammeavtalen sin med Omega. Det betyr nye oppdrag for Omega-konsulenter på  infrastruktur-prosjekter landet over.

Skrevet .

Omega ble tildelt rammeavtale med Jernbaneverket i 2011, og har fått fornyet tillit fra den statlige transportetaten. En forlengelse av rammeavtalen ble undertegnet 21.januar, og har en tidsramme på to år med mulighet for fornyelse i ytterligere to år.

– Vi har mange erfarne og dyktige konsulenter som kan bidra med kompetanse på Jernbaneverket sine prosjekter, noe som førte til at Jernbaneverket ville satse videre med oss. Denne avtalen er også et resultat av et godt samarbeid fram til nå. I løpet av de siste årene har vi blitt godt kjente med Jernbaneverket og hvilke behov de har, nå gleder vi oss til å bygge videre på dette. Vi har bare så vidt begynt, sier avdelingsleder for Omega i Oslo, Arvid Grønvoll i en pressemelding.

 

Utbyggingsprosjekter i hele Norge

 

Rammeavtalen omfatter flere fagområder på Jernbaneverkets prosjekt i hele landet. Konsulenter fra Omega vil levere tjenester innen prosjektstyring, som blant annet fremdriftsplanlegging og styring, budsjettering, kostnadsstyring, dokumentstyring og ressursplanlegging.

– Til nå har vi hatt oppdrag for Jernbaneverket på utbyggingen av Follobanen mellom Oslo og Ski, noe vi vil komme til å jobbe videre med som følge av den forlengede rammeavtalen. I tillegg håper vi også å benytte vår ekspertise på flere andre av Jernbaneverkets milliardprosjekter som er på trappene nå, blant annet InterCity-prosjektet, sier Grønvoll.

InterCity-utbyggingen er blant Jernbaneverkets største prosjekter og gjelder et jernbanenett på strekninger mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Fredrikstad, Lillehammer, Skien og Halden. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2030. I tillegg har Jernbaneverket en rekke større pågående utbyggingsprosjekter, blant annet på Vestfoldbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og ny bane mellom Bergen og Arna.

 

Nytt steg i ny sektor

 

Siden 2013 har også Jernbaneverket tatt i bruk Omegas prosjektstyringsverktøy Pims Completion Management for Follobanen. De siste årene har Omega satset på å utvide kundeporteføljen fra å levere tjenester og systemer hovedsakelig til olje- og gassindustrien til kunder også innen offentlig sektor, helse og samferdsel.

– Rammeavtalen med Jernbaneverket er et godt eksempel på at vi nå er på god vei inn i også andre sektorer enn olje og gass, som har vært vårt største marked til nå. Vi ser også utfra denne avtalen at flere kunder utenfor olja begynner å ønske konsulenter som sitter på kompetanse og erfaring fra olje og gassnæringen, sier Grønvoll.

Konsulent- og programvareselskapet Omega har hovedkontor i Ølensvåg og 13 distriktskontor verden over. Over 900 medarbeidere er i dag på oppdrag for kunder i 20 land. Omega-gruppen består av 20 selskap som leverer tjenester innen blant annet prosjektledelse, ingeniørtjenester, programvareutvikling, IT-ledelse, arealplanlegging, arkitektur, design og kommunikasjon. Omega hadde en omsetning på over 1,6 milliarder kroner i 2015.