Jobb & Næring – Arkiv & info

Her kan du lese siste nummer av Jobb & Næring og finne arkiv over tidligere utgivelser.

I samarbeid med DHR utgir vi næringslivsmagasinet Jobb & Næring i vår region. Opplaget er 40.000 stk, og bladet utgis 10 ganger i året.

Ønsker du å annonsere i bladet, kan du ta kontakt med Jan Åge Matland, jan@dhrsaga.no, tlf 908 25 707