Haugesund ligger høyt på ledighetsstatistikken (4.2 %), men Aibels storkontrakt gir grunn til optimisme.

Størst økning i fjor, men fortsatt lavest ledighet i landet. Det er Rogaland, det.

Skrevet .

Rogaland har den største økningen i ledigheten det siste året, med en vekst på 36 prosent. Men fortsatt er ledigheten her nesten lavest i landet.

­Rogaland har den største økningen i ledigheten det siste året, med en vekst på 36 prosent. Hedmark er fylket med størst nedgang i ledigheten, med 12 prosent færre ledige enn i februar i fjor.

Fortsatt lavt

Ledigheten i Rogaland er nå 2,9 prosent. I Oslo er arbeidsløsheten 3,7 prosent. Hordaland og Trøndelag har 2,7 prosent arbeidsledighet.

– Det er fortsatt et veldig lavt nivå. Vi må huske at vi kommer fra en ekstremsituasjon, sier økonom Reid Krohn Pettersen i Norsk Familieøkonomi til Aftenbladet.no.

– Vi har hatt ekstremt høy lønnsvekst, ekstremt lav ledighet og ekstremt høye boligpriser. Det skulle bare mange at det ikke normaliserer seg nå som oljeprisen har falt, sier Krohn Pettersen.

– Det er for mye krisemaksimering, sier han.

Arbeidsledigheten er høyest i Telemark og Aust-Agder, med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Sogn og Fjordane og Troms er fylkene med lavest ledighet, med 2,1 og 2,3 prosent.

Ledigheten fortsetter å øke innen ingeniør- og IKT-fag.

Ved utgangen av februar var 4 900 personer med denne yrkesbakgrunnen registrert som helt ledig, dette er en økning på 1 600 (50 prosent) sammenlignet med februar i fjor.

Halvparten av den økte ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag er i Rogaland og Hordaland, noe som henger sammen med den negative utviklingen i oljebransjen.

 

Les mer her:

http://www.aftenbladet.no/energi/arbeidsliv/Na-oker-arbeidsledigheten-3644571.html