Næringsforeningene i Stavanger, Haugesund, Stord og Bergen har aldri tidligere jobbet så tett sammen som nå. Det langsiktige målet er ett felles bo- og arbeidsmarked, en Vestlandsregion.

Skrevet .

Dette skriver lederne av de fire store næringsforeningene i aksen Bergen- Stavanger i en felles pressemelding.

Norges mest dynamiske, omstillingsdyktige næringsliv finner på Vestlandet. Ikke minst i Rogaland og Hordaland, i aksen mellom Stavanger- og Bergensregionen. Tyngdepunktet i eksportindustrien, shipping, petroleumsnæringen, prosessindustrien og sjømatproduksjonen som genererer Norges store handelsoverskudd, er på Vestlandet.

Rogalendinger, haugalendinger, sunnhordlendinger, bergensere og nordhordlendinger står for en andel av landets verdiskaping og det internasjonalt rettede næringsliv, som langt overstiger befolkningsandelen.

Hver for oss er hverken byene eller regionene sterke nok til å være en motvekt til gravitasjonskraften rundt landets hovedstad. Hver for oss er vi på lang sikt heller ikke sterke nok i den globale konkurransen. Spørsmålet om hvem og hvor hovedstaden på Vestlandet skal være, er i grunnen lite interessant. Kjekling om gjerdestaurer og skigarder bringer oss ingen steds hen.

Dette er ikke et kretsmesterskap. Norge og Vestlandet er i en global konkurranse.  Vi må ha djervere visjoner og forventninger. Vi ønsker å løfte frem hva en felles bo- og arbeidsregion vil gi oss i økt attraksjon, kompetansekraft, verdiskaping og nye muligheter.

Derfor er en bedre samordning og sterkere samarbeid tvingende nødvendig. I næringsrådene tenker vi regionalt og nasjonalt i omtrent alt næringspolitisk arbeid og vi har medlemmene våre med oss. I år har vi også tatt initiativ til og gjennomført felles møte mellom alle næringsforeningene og Maritimt Forum i Stavanger, Haugesund og Bergen,

Som Bergens Tidendes tidligere politiske redaktør, den eminente skribenten Sjur Holsen, sa det: «Hele landet vil tjene på at Vestlandet får en tydeligere stemme i rikspolitikken».  Vi deler vestlendingen Holsens visjon om en sterk Vestlandsregion. Derfor møtes vi oftere enn noen gang for å diskutere og lande felles standpunkter i viktige saker som angår vår landsdel og med det hele landet. For et styrket Vestlandet er en nasjonal sak fordi det vil styrke den nasjonale konkurransekraften på omtrent alle områder.

I kronikken «Bergen har seg sjølv å takke» (BT 15.04.) tegner Mediehuset Sunnhordlands ansvarlige redaktør, Magne Kydland, et bilde av et Vestlandet og ikke minst et Bergen som ikke evner å samarbeide og se ut over egne bygrenser. Kydland skriver om dårlig samarbeid og «seg selv nok»-holdninger. Det er nok av eksempler opp gjennom historien på at Bergen har vært mest opptatt av seg selv, men flere av Kydlands eksempler er heldigvis ikke slik han beskriver dem.

Fergefri E39 er i ferd med å bli en realitet nettopp på grunn av samarbeid og felles ståsted. Vi strides ikke om trasévalget, slik Kydland skriver. Hordfast er heller ikke forsinket på grunn Rogfast. Det ble tidlig enighet om at Rogfast skulle stå øverst på prioriteringslisten, deretter skal Hordfast følge. Dette stadfestet alle de fire næringsforeningene nok en gang, i en felles uttalelse, så sent som i august. Det innebærer at Næringsforeningen i Stavangerregionen støtter at Hordfast må prioriteres før motorveien sørover til Kristiansand.

Kydland hevder videre at Bergen og Bergensregionen ikke bryr seg nevneverdig om utbedring av E134 og har sett på dette som noe for rogalendinger og sunnhordlendinger. Igjen bommer Kydland. «Næringsforeningene mener at E134 vil være den selvsagte øst-vest-forbindelsen for den sørligste delen av Vestlandet», skriver vi i en felles uttalelse i fjor.

Vi er nemlig også enige om at vi trenger to, ikke én øst/vest-forbindelse. Bergen Næringsråd har siden pekt på Rv7 som det foretrukne alternativet i nord, i tillegg til E134 i sør.  Innstilling fra byrådet i Bergen til bystyret peker på det samme. E134 i sør og Rv7 i nord. Disse veiene er viktige, men aller viktigst er fergefri E39.  Som professor Victor Norman har sagt: «Det er ikke veier og broer vi skal bygge, det er arbeidsmarkeder».

Når Hordfast står ferdig, vil Bergensregionen – Sunnhordland – Haugaland – Stavangerregionen være bundet sammen i et kjedet arbeidsmarked. Vi ønsker oss mer enn det. Vi ønsker oss et sterkt Vestlandsfylke, én region, ett bo- og arbeidsmarked. Det kan vi få til, om vi har politikere som er djerve og visjonære nok. Bygger vi InterCity Stavanger – Bergen, binder vi denne regionen sammen med en reisetid på rundt en time. Da skaper vi Vestlandsbyen på over en million mennesker, innen en times reisetid.

Visjonen om Vestlandsregionen bundet tett sammen, er en visjon verdt å stå sammen om. Får vi Magne Kydland og alle andre engasjerte vestlendinger med oss i den kampen nå – for kampen står nå – vil vi komme et langt steg nærmere virkeliggjøringen av drømmene om en sterk Vestlandsregion, til beste for hele landet.

Marit Warncke, adm.dir. Bergen Næringsråd
Harald Minge, adm.dir. Næringsforeningen i Stavangerregionen
Egil Severeide, adm.dir., Haugesundregionens Næringsforening
Anne-Grete Sandtorv, Stord Næringsråd