Takket være et tilskudd vil Hauge skole få etablert en TeknoLab i løpet av det neste året. Giver er "Fondet for Petroleumsvirksomhet i Nord Rogaland og Sunnhordaland".

Skrevet .

Både lære og elever ved Hauge skole gleder seg over tildelingen. Rektor Haakon-Tomin Waage ble gledelig overrasket over tildelingen- «Gaven vil bidra til at skolen kan legge opp til enda mer variert undervisning. Noe som bidrar til enda mer tilpasset opplæring og høyere motivasjon for skolearbeidet hos elevene. Læremidlene gjør det mulig å tilrettelegge for en undervisning som appellerer til det kreative i elevene» sier Waage til hninfo.no.  Waage regner også med at Teknolabben vil bli et ekstra fritidstilbud til elevene som bor i området.

Via Fondet for Petroleumsvirksomhet i Nord Rogaland og Sunnhordaland» er det mulighet for å søke om tilskudd til petroleums relaterte aktiviteter i vår region. Fondet har de senere år hatt fokus på konferanser, som eksempelvis «Gassarena Norge», og informasjonsaktiviteter som enkelt foredrag. Under siste styremøte i fondet falt valget på TeknoLAB .  Fondet ønsket å støtte en skole, og forslaget fra TeknoLab Nord Rogaland var altså Hauge skole. 

Styreleder i fondet, Pål Rasmussen, mener denne type aktiviteter er retningsgivende for fremtidige valg hos de unge, og er glad for å kunne bidra aktiviteter som fokuserer på teknologi og realfag. Med en TeknoLab på skolen får lærerne og elevene tilgang til hjelpemidler som muliggjør en aktiv læringsprosess.  

Hva er en teknolab? http://www.teknolabskole.no/hva-er-teknolab/