Aibel er blant selskapene som har høstet godt av nye og forlengelser av eksisterende avtaler, blant annet på Kårstø-anlegget.

Statoil har fått pepper for å sende kontrakter ut av landet. Sist uke snudde det; kontrakter for 12 milliarder havnet på norske hender- og mest på Aibel

Skrevet .

Det er  leverandører innenfor vedlikehold og modifikasjon og isolasjon, stillas og overflate som er vinnerne, og som nyter godt av viktige kontraktsforelngelser.

– Vi har registrert at de fleste avtalene innenfor V&M og ISO er blitt forlenget gjennom de eksisterende rammeavtalene. Dette gir forutsigbarhet og stabilitet for både kontraktørene og deres underleverandører, sier Runar Rugtvedt, Norsk Industris bransjesjef for olje og gass, til Offshore.no.

Mange har satt spørsmålstegn ved leverandørindustriens konkurranseevne, men vedlikehold og modifikasjon er og blir de norske leverandørenes arena.

– Disse kontraktene er en solid grunnmur for de norske selskapene. Avtalene setter strenge krav til skandinavisk språk, noe vi mener er positivt både for sikkerhet og effektivitet. Samtidig ser vi at en del leverandører må til utlandet for å skaffe kapasitet, blant annet innen engineering, og slik er også V&M blitt et mer internasjonalt marked, sier Rugtvedt.

Aibel – 5 milliarder + 660 millioner kroner Statoil har innfridd en opsjon som forlenger Aibels V&M-kontrakt med to år. Den forlengede kontrakten har en samlet verdi på rundt fem milliarder kroner. Statoil V&M engasjerer rundt 2500 medarbeidere i Aibel. Den ene kontrakten gjelder landanleggene Kårstø, Kollsnes og Sture. Den andre gjelder offshoreanleggene Draupner, Statfjord, Oseberg, Huldra/Veslefrikk, Njord, Kristin, Norne og Hammerfest LNG.

Aibel har også inngått en kontrakt med Det norske for oppkopling av Ivar Aasen-plattformen til en verdi av 390 millioner kroner. I tillegg har de sikret seg en intensjonsavtale for vedlikehold og modifikasjonsoppgaver og driftstøtte for 270 millioner kroner.

Aker Solutions – 3 milliarder kroner Statoil har forlenget avtalen med Aker Solutions for vedlikehold og modifikasjoner på samtlige installsjoner på Snorre, Gullfaks, Visund og Åsgard-feltene. Verdien på forlengelsen er på rundt 3 milliarder kroner. Den nye avtalen løper til august 2016. 1450 ansatte per i dag har sitt arbeid knyttet til denne kontrakten.

Bilfinger Industrier – 2 milliarder kroner Bilfinger Industrier, tidligere BIS Industrier, fortsetter som Statoils største leverandør innen ISO-vedlikehold. Statoil har nemlig innfridd opsjonen som forlenger rammekontrakten fra 2010 på Snorre A/B, Oseberg F/C/Ø/S, Heimdal, Huldra og Veslefrikk, samt land-anleggene Sture og Kollsnes med to år. Kontraktene sysselsetter 700-1000 medarbeidere i opsjonsperioden og har en samlet verdi på nærmere to milliarder kroner.

Fabricom – 700 millioner kroner Statoil har tildelt Fabricom en toårs opsjonskontrakt for vedlikehold og modifikasjon på Sleipner-feltet . Opsjonen som nå er utøvd gjelder fra august 2014. Den estimerte totale verdien av kontrakten er beregnet til 700 millioner kroner.

 

Les mer her:

http://www.offshore.no/sak/60275_12_milliarder_paa_n_uke