PDS Protek i Haugesund har sikret seg betydelige andeler av kontrakter verdt 1,2 milliard kroner.

Skrevet .

Ifølge markedssjef Jørgen Knudsen er de nærmest svimle av suksessen de opplevde i løpet av ett døgn før helgen. Haugesunds-selskapet, som ligger an til en omsetning nær 200 millioner kroner i år, er involvert i Statoil-kontrakter som beløper seg til 1,2 milliard kroner, skriver Haugesunds Avis.

– Alliansestrategien vi jobber etter, gjør at vi har vunnet disse kontraktene. Alene hadde vi vært for små, sammen er vi store nok.

Begge er av sorten rammeavtaler, og oppdragsgiver er Statoil. Mandag signerte administrerende direktør Terje Øverland avtalen om K-Lab verdt 400 millioner kroner. Skude Industri (tidligere Skude Verft) er PDS Proteks alliansepartner i denne kontrakten.

– Avtalen gjelder leveranse av tjenester i testoppdrag, vedlikehold, studier, og modifikasjonsoppdrag på K-Lab. Dette innebærer at alliansen de neste fire år, med opsjon på to pluss to år, skal levere et bredt spekter av
tjenester til forskningsanlegget, som er lokalisert inne på Kårstø, melder PDS Protek i en pressemelding.

Adm. direktør Terje Øverland sier i meldingen at tildelingen er et bevis på at de tenker rett om at samarbeid i regionen er veien å gå for å få kontrakter lokalt og nasjonalt.

– Skude Industri og PDS Protek har i mange år jobbet sammen om leveranser til Statoil, og er en allianse som allerede har vist seg levedyktig, sier Øverland.

Les hele saken her: http://www.h-avis.no/nyheter/landet-storkontrakter-1.7961085