Jeg har sans for miljøvernforkjempere. De som kompromissløst står på miljøets side og er vaktbikkjer mot en utvikling som kan sette liv og helse i fare. Men også de er avhengig av troverdighet. Hvis det ropes ulv i tide og utide, gidder ikke folk å bry seg. Det er synd. For den gang det virkelig smeller, og miljøforkjemperne blåser til ny kamp, kan folket ha sovnet. Jeg aner konturene av noe av dette i Vats. I «krigen» mellom Miljøvernforbundet avdeling Yrkje/Vats og AF Decom. Den er ikke pen.

Skrevet .

Jeg har sans for miljøvernforkjempere. De som kompromissløst står på miljøets side og er vaktbikkjer mot en utvikling som kan sette liv og helse i fare.

Men også de er avhengig av troverdighet. Hvis det ropes ulv i tide og utide, gidder ikke folk å bry seg. Det er synd. For den gang det virkelig smeller, og miljøforkjemperne blåser til ny kamp, kan folket ha sovnet.

Jeg aner konturene av noe av dette i Vats. I «krigen» mellom Miljøvernforbundet avdeling Yrkje/Vats og AF Decom.

Den er ikke pen.

Det ble prøvd med et oppklaringsmøte i rådhuset i Aksdal sent i april. Det endte med det Haugesunds Avis ganske treffende beskriver som «Gjensidig mistillit».

-Partene blir nok ikke enige likevel, men kanskje kan de være uenige på en mer fruktbar måte, var kommentator Einar Thos forsiktige anmodning..

Den har hatt marginal virkning. De siste månedene har det haglet med beskyldninger mot bedriften. Med media på hjul er det rullet opp den ene «skandalen» etter den andre.

Forurenset asfalt dumpet på et pukkverk i Knapphus. Asfalt som Miljøvernforbundet med hjelp fra eksperter egenhendig analyserte og som skal vise høyere verdier av sink enn det som er akseptabel for gjenbruk. Politianmeldelse.

11. mai: Klif (Klima og forurensningsdirektoratet) fastslår at AF Decom Offshore ikke har gjort noe feil i håndteringen av asfalten de fraktet fra anlegget på Raunes og til pukkverket på Knapphus.

29. mai: Nytt oljeutslipp- dokumentert gjennom bilder i Haugesunds Avis. Griseri, nå må det bli slutt, tordner Miljøforbundet. – Vindafjord brannvesen kom til miljøbasen ca. 20 minutter etter varslingen og gikk ut i båt. Det var ikke oljeskimmer å se på sjøen da de kom fram, svarer AF Decom.

2. juni: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt henlegger anmeldelsen fra Miljøvernforbundet fra noen måneder tilbake om ulovlig skjærebrenning og luftforurensning. Begrunnelse: «Intet straffbart forhold anses bevist».

– Dette føyer seg inn i rekken av saker i AF Decoms favør. Hadde anlegget gått i luften og landet på motsatt side av fjorden, tror jeg myndighetene hadde sagt det var fine greier, det også, sier Ståle Jøtne i det lokale Miljøvernforbundet til Haugesunds Avis.

Her er vi ved kjernen. Miljøvernforkjempernes komplette mangel på tillit til de som er satt til å påse at industriell virksomhet drives innenfor lovens grenser. Den er så fundamental at det grenser til det uforståelige.

Jeg gjentar gjerne; vi trenger miljøvernforkjemperne. De holder industrien i ørene. Men da må de velge sine kamper og opptre på en måte som gjør at de skaper troverdighet.

Jeg er sterkt i tvil om de gjør det i denne saken. Tør jeg antyde en pust i bakken og redefinering av strategi..?