I løpet av to år skal DNB kvitte seg med inntil 1500 årsverk.Ansatte mellom 62 og 63 år som slutter frivillig kan få sluttpakker på inntil tre årslønner, skriver Dagens Næringsliv.

Skrevet .

– Dette er et godt tilbud, som vi har vært med på å forhandle. Vi har gjort det klart at vi ikke aksepterer oppsigelser i denne prosessen, og det har vi fått gehør for, sier hovedtillitsvalgt Jørn O. Kvilhaug, som representerer 6500 DNB-ansatte organisert i Finansforbundet.

Sluttpakkene ble første gang omtalt i fagbladet Fri Fagbevegelse. Der kom det frem at pakkene kom til etter noe uenighet omkring innretningen på pakkene.

Trappeløsning
– De som er over 62 år får en pakke basert på alder, mens de under 62 år får tilbud basert på ansiennitet, sier Kvilhaug til DN.no

Han skisserer en trappeløsning, der ansatte mellom 62 og 63 år får tilbud om 36 månedslønner. Ansatte mellom 63-64 år, 64-65 år og 65-66 år henholdsvis inntil 33, 30 og 24 månedslønner.

Ansatte mellom 66 og 67 år får tilbud om 12 månedslønner.

DNB-medarbeidere under 62 år kan maksimalt få med seg to årslønner.

Les mer her:

http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/article2589431.ece