Haugesund kan juble, skriver VG. Regionen kommer veldig godt ut av et ferjefritt Vestland.

Skrevet .

En studie gjennomført av en gruppe ledet av BI-professor Torger Reve viser at Rogfast-prosjektet er det mest lønnsomme av prosjektene i et såkalt ferjefritt Vestland. Hordfast er nummer tre, så vidt slått av Hafast på Sunnmøre. Over en ti års periode kan effekten av Rogfast gi 40.000 nye arbeidsplasser i regionen.

– Tunnel mellom Haugesund og Stavanger vil skape et helt nytt jobbmarked innenfor en radius på en time. Det betyr at Haugesund-regionen vil bli mye mer attraktiv og blant annet gi samme lønnsnivå som i Stavanger. Vi har beregnet at effekten over en tiårsperiode vil være 40 000 nye arbeidsplasser i regionen, sier Reve.

HN-direktør Egil Severeide har sittet på hovedtallene i undersøkelsen en tid, og bl.a. brukt dem i en del foredrag. Torger Reve skal presentere studien under Sola-møtet neste uke.

– Tallene bekrefter de mulighetene Rogfast skaper for vår region. Vi må fokusere på hvordan vi kan utnytte disse mulighetene mer enn å være opptatt av å bevare de strukturer vi har i dag. Vi må rigge regionen for framtiden og analysere hvordan vi skal kunne få vår andel av den store verdiskapningen som vil komme i kjølvannet av ny infrastruktur,  sier Severeide.

Han er glad for at denne studien bekrefter de beregninger Victor Normann har kommet med i en tidligere rapport. Den anslår at et fullintegrert arbeidsmarked Bergen– Stavanger vil gi en årlig  gevinst på rundt ti milliarder kroner.

-Men, legger han til: – Forutsetningen her er at vi får et tunnel- og vegsystem som er dimensjonert slik at vi kan kjøre fra Bergen til Stavanger på maks to og en halv time. En kraftig reduksjon i  tid og avstand er avgjørende for at vi skal få et velfungerende bo- og arbeidsmarked. Derfor er fire felts-veg mellom Bergen og Stavanger et must, sier HN-direktøren.

VG skriver:

** Tunnel mellom Haugesund og Stavanger vil gi et felles arbeidsmarked som gjør at prosjektet kan nedbetales på 1,6 år, basert på de positive konsekvensene det har for næringslivet.

** Også ferjefri forbindelse ved Bergen (Hordfast, red. anm)  og Ålesund (Hafast, red. anm.) vil gi store positive effekter for næringslivet og jobbmarkedet, hvor de økonomiske effektene er så store at de ut i fra disse samfunnsøkonomiske kriteriene vil være inntjent på rundt tre år.

** Langt verre er det for bro over Sognefjorden, som vil gi svært få positive konsekvenser for næringsliv/nye jobber – og som det vil ta 50 år å tjene inn via slike plussinntekter.

 

Rogfast

Prosjekt: Tunnel under Boknafjorden, som skal binde sammen Stavanger og Haugesund.

Byggestart 2016

Kostnad 13,8 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 8,6 mrd. kr.:

Nedbetalt etter 1,6 år

Hordfast

Prosjekt: Bro mellom Stord og Os som gjør at Bergen og Stavanger knyttes sammen.

Anslått byggestart 2018

Kostnadsanslag 9-13 mrd. kr.

Vil utløse årlig næringsaktivitet for 3,5 mrd. kr.:

Nedbetalt etter 3,1 år.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vitenskap-og-forskning/disse-veiene-blir-loennsomme/a/23368423/#xtor=CS4-1