Smedasundet i Haugesund havn blir pilotprosjekt. Her er skal hele 16 seksjoner på plass under bykaia etter at den årlige undervannsdugnaden er avsluttet i oktober.

Kunstige rev kan øke dyrelivet i norske havner. Et Tysvær-firma står bak et spennende nyskapingsprosjekt i Smedasundet.

Skrevet .

Det nystartede prosjektet ”Liv i havna” skal vise at kunstige rev kan øke dyrelivet i norske havner. Hensikten er å skape et større biologisk mangfold under brygga.

De fleste fisk og sjødyr er avhengige av å finne beskyttende skjulesteder for å kunne overleve, noe som ofte er mangelvare i havner og bynære kystområder. Paradoksalt nok blir ofte dumpet søppel i dag en erstatning for de livgivende skjulestedene som ikke finnes naturlig i havna.

Daglig leder i Wee Marine AS og styreleder i foreningen Hummerhuset, Åge Wee, har nå tatt initiativ til miljøprosjektet ”Liv i havna”. Wee ønsker på sikt å introdusere kunstige fiskerev i flere store havner i Norge, og hensikten er å få tilbake det biologiske mangfoldet i havner som i dag lider av forurensing og mangel på liv under havoverflaten.

– De kunstige revene vi får laget består av seksjoner av spesialformede betong- og stålkonstruksjoner. Hver seksjon er tilpasset et spesielt formål, så som skjulested for fisk, krepsdyr, bløtdyr, eller ulike alger, forteller initiativtaker Åge Wee.

Se videosnutt om revene her: https://www.youtube.com/watch?v=ACVUt12D5fA

 

Pionérprosjektet i Norge blir Smedasundet i Haugesund havn. Her er skal hele 16 seksjoner – den største med en vekt på 2,2 tonn og mål på 2,5 x 2,5 meter – på plass under bykaia etter den årlige undervannsdugnaden er avsluttet i oktober. Utover Wee Marine AS er Kystverket Vest, Stena Recycling og Østensjø Rederi AS sponsorer i startprosjektet, og havnevesenet har godkjent utplassering så fort disse kommer til landet fra Kina til høsten.

– Vi gjør dette for å skape nytt liv i et ellers så livløst Smedasund, og håper at effekten blir god. Om vi får det som vi vil kan det med tiden legges inn glassplater i kaia slik at publikum kan se livet rundt revene fra land, sier dykker og miljøentusiast Åge Wee, som nå er på jakt etter sponsorer for flere nye rev.