En ny utregningsmetode gjør veiprosjekter enda mer lønnsomt enn tidligere antatt. Dette kan velte hele veikabalen, skriver Dagens Næringsliv.

Skrevet .

Finansminister Sigbjørn Johnsen fikk onsdag overlevert helt ferske forslag til hvordan han skal beregne samfunnsøkonomiske lønnsomhet for statlige prosjekter og investeringer.

De nye forslagene kan blant annet velte om på både lønnsomheten og også hvordan ulike veiprosjekter rangeres.

– Jeg vil fremheve at den beregnede lønnsomheten er viktig. Og at det er viktig at den blir tatt mer hensyn til enn det er blitt gjort i fortiden, sier NHH-professor Kåre Petter Hagen. Han har ledet utvalget som i litt over ett og et halvt år har jobbet med utredningen om samfunnsøkonomiske analyser som Johnsen fikk overlevert onsdag.

Utvalget anbefaler blant annet at prosjekter blir justert for fremtidige prisendringer. Hagen-utvalget foreslår også at kravet til avkastning for samferdselsprosjekter må være det samme som andre statlige prosjekter. I tillegg mener utvalget at analyseperioden for veiprosjekter utvides fra 25 til 40 år.

Ifølge Hagen kan dette i et tenkt eksempel gi en nytteøkning på over 30 prosent.

Les hele saken her: http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2480816.ece