Styreleder Bjørn Bugge og hans medarbeidere i Karmøy Omstillingsselskap får skryt for jobben som er gjort. Her sammen med Caroline Steensland under et tidligere møte i Næringsforeningens Styrestall-prosjekt.

Omstillingsprosjektet i Karmøy kan gi mange nye arbeidsplasser, viser en fersk analyse av prosjektet

Skrevet .

Ifølge Oxford Research, som har  foretatt en sluttevaluering av omstillingsprogrammet på oppdrag av Innovasjon Norge, kan omstillingsprogrammet  bidra til å skape over 175 nye arbeidsplasser de neste tre årene. Tallet overstiger 300 hvis man tar med prosjektene som fremdeles er pågående.

Til tross for begrensede omstillingsmidler, kan Karmøy Omstillingsselskap vise til gode resultater, mener Oxford Research.

-Vi har fått gode resultater utav veldig knappe ressurser ved å velge en resultatorientert og ressurseffektiv tilnærming, sier styreleder Bjørn Bugge i Karmøy Omstillingsselskap.

-Rapporteringen fra deltakende bedrifter indikerer at satsningen kan bidra til å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser de neste årene. Sett i forhold til ressursinnsatsen og tidsdimensjonen viser dette at systematisk satsing på videreutvikling av eksisterende næringsliv, og knoppskytning fra vekstbedrifter, er en hensiktsmessig måte å drive næringsutvikling på, sier  Bugge.

Karmøy Omstillingsselskap AS ble stiftet i desember 2010 for å være operatør for omstillingsprogrammet i Karmøy kommune. Utviklingsplanen for omstillingsarbeidet var opprinnelig skissert fra 2011-2016. Programmet fikk ikke innvilget midler for 2014. Oxford Resarch har derfor foretatt en sluttevaluering av omstillingsprogrammet på oppdrag av Innovasjon Norge.

image

 Pål Nygård har vært daglig leder i Karmøy Omstillingsprosjekt.

 

-Omstillingsprogrammet har hatt en hensiktsmessig og effektiv organisering, med en liten administrasjon som arbeidet proaktivt mot næringslivet.

Næringslivet har vært dominerende i styret, hvilket har sikret næringsutviklingskompetanse og næringsutviklingsorientering.

De involverte personene i styret og ledelsen løste oppgaven profesjonelt og effektivt. Den praktiske gjennomføringen av programmet har vært strukturert og målrettet, skriver Oxford Research i sin evaluering av omstillingsprogrammet.

Gjennomføringsperioden for omstillingsprogrammet har vært kortere enn planlagt. Flere tiltak og prosjekter er fremdeles pågående.

 

-I majoriteten av prosjektene våre har bedriftene selv hatt prosjektledelsen. Vår  rolle har primært vært å gå inn i tidligfase for å avklare forretningspotensialet i prosjektene, og bidra med gode beslutningsgrunnlag for bedriftene om ny eller økt satsning, sier daglig leder Pål Nygård i Karmøy Omstillingsselskap.