Vassbakk & Stol fra Karmøy vil ha 257,2 millioner kroner for å legge om E134 i Vindafjord kommune i Rogaland. Det er det laveste av fire anbud.

Skrevet .

Strekningen som skal legges om er 2,8 km lang. En del av hensikten er å føre E134 utenom tettstedet Skjold innerst i Skjoldafjorden. Oppdraget omfatter også etablering av til sammen fem km sideveger, lokalveger, traktorveger og gang/sykkelveger, skriver «Vegen og Vi» To tunneler med lengder på 360 og 320 meter inngår i den nye E134. Vegbredden blir 12,5 meter både i dagen og i tunnelene. Det blir midtrekkverk på hele strekningen. Omtrent midt på den nye strekningen blir det et planskilt kryss hvor det øvrige vegnettet knyttes til E134. Det blir seks overgangsbruer over E134 – fem kjørebruer og en gang/sykkelvegbru. Dessuten blir det en bru i veglinjen. Den som får kontrakten, skal sprenge 138 000 kbm i dagen og 53 400 kbm i tunnelene. 146 200 kbm løsmasser skal flyttes. Jobben må fullføres i desember 2015 Les mer her:   http://www.tu.no/vareveger/nyheter/2013/05/16/vassbakk-stol-lavest-i-vindafjord?utm_source=newsletter-2013-05-16&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter