(Foto: tvh.no)

Ole Henrik Nesheim mener Karmøy må sitte i førersetet i arbeidet med kommunereformen. Det rådet gav vi for et halvt år siden..

Skrevet .

Ole Henrik Nesheim lanserer tanker rundt kommunereformen som gir et lite glimt av håp. Nesheim og Karmøy Høyre mener at Karmøy som største kommune må ta en ledende rolle i utformingen av det framtidige kommunekartet på Haugalandet.

– Det er et fornuftig innspill og helt i tråd med den klare oppfordring vi kom med i fjor høst, sier HN-direktør Egil Severeide. I en lederartikkel i jobb & Næring skrev Severeide 29. august 2014 dette:

«Karmøy burde tvert om satt seg i førersetet og ledet an i arbeidet med å fornye kommunestrukturen i vår region. Karmøy er den største kommunen i regionen, har en ordnet økonomi og er selv et  godt eksempel på en vellykket kommunesammenslåing.  Det var sjau og spetakkel da de seks kommunene på øya slo sine pjalter sammen på 60-tallet. Men det er vel få som i dag ville stemt for å reversere utviklingen og legge ned  Karmøy kommune.

Kommunereformen kommer, om Nilsen (Jarle Nilsen, Aps ordførerkandidat) vil eller ei, og å mure seg inne, er en dårlig strategi. Det må være bedre å tegne kartet selv, før departementale byråkrater begynner med sine skisser. Som storebror på Haugalandet er Karmøy i posisjon til å lede denne prosessen.

Vi skal love å være en aktiv bidragsyter.»

Les hele lederartikkelen her:

https://nforeningen.no/egil/med-karmoy-i-forersetet/

Les om Nesheims utspill:

http://www.h-avis.no/Karm_y___store_nok_til___bestemme_selv_-5-62-56966.html

http://www.h-avis.no/Tirsdag_starter_de_samtalen-5-62-58526.html