Regiondirektør Runar Skarstein i SpareBank 1 SR-Bank la frem Varehandelsrapporten for 2015.

Raglamyr taper terreng i kampen om handelskronene i vår region, mens handelsområdet Karmsund øker mer enn noensinne,  i følge Varehandelsrapporten.

Skrevet .

Dette var fasiten da regiondirektør Runar Skarstein i SpareBank 1 SR-Bank la frem Varehandelsrapporten for 2015.

Totalt sett har Haugalandet samlet økt omsetningen innenfor varehandel med 1,6% i 2015, men korrigert for inflasjon (2,1%) snakker vi om en reel nedgang i følge Skarstein.

Det omsettes totalt for 400 mrd. i detaljhandel i Norge, og kr 8,2 mrd. omsettes i vår region.

Når det gjelder de ulike handelsområdene er endringen fra 2014 som følger:

-Haugesund Sentrum          -0,9%

-Karmsund                         10%

-Raglamyr                          -3,3%

-Kopervik                            5,4%

-Andre                                1,8%

Skarstein er overrasket over den negative utviklingen til Raglamyr «Vi har aldri sett negative tall på Raglamyr tidligere» sa Skarstein til forsamlingen under fremleggelsen av rapporten. Når det gjelder den sterke veksten til handelsområde Karmsund på Karmøy forklares den med dels sterke tall fra Oasen, og tilvekst av flere dagligvareaktører i området.

Når det gjelder utviklingen i de ulike byer, topper Sauda statistikken med 6%, fulgt av Karmøy og Sveio på 5,4 %. Haugesund har en nedgang på -0,3% (se tabell i bunn av saken)

Med tanke på trender ser en at andel handel på nett forsterker seg ytterligere, og havner i 2015 på en omsetning på 16 mrd. av totalt 400 mrd. i Norge. Altså ikke et stort beløp i følge Skarstein, men veksten er på hele 11,35 %, så her forventes det en ytterligere økning i tiden som ligger foran oss.

Runar Skarstein vektla at det totale bildet ser greit ut, og at vi for første gang på lenge har lavere ledighet enn våre naboer i sør. «Vi klarer oss bra, Norge er fortsatt verdens beste land å bo i» avsluttet han med et glimt i øyet.

Runar nær 16

Tabellen under viser utviklingen pr kommune på Haugalandet.

Runar statistikk byområder