kårstø

15.09.2011
- Gudrun-feltet vil gi råstoff til Kårstø i fem til seks år framover. Kårstø-anlegget må oppgraderast for 800 millionar, seier Thor Otto Lohne direktør for finans og forrentningsutvikling i Gassco.

Kårstø må oppgraderast for å kunne ta imot lettolje i røyr frå Gudrun-feltet i Nordsjøen. Produksjonen på Gudrun-feltet skal starta i 2014, skriv Stavanger Aftenblad.

Men for at dette skal kunne skje på ein effektiv, økonomisk og trygg måte må Kårstø byggjast om og byggjast på. Korleis dette skal gjerast på Kårstø er alt avgjort.

Endeleg investeringsvedtak skal gjerast i byrjinga av juni. Planen er at arbeidet på Kårstø til mellom 700 og 800 millionar kroner skal vera ferdig 31. juli 2013.

- Endringane som nå er planlagt gjennomført på Kårstø, gjer oss betre rusta for framtida. Me har i lang tid tatt i mot og handsama stabilisert kondensat på Kårstø. Men nå vil anlegget også kunne handtera lettolje. Det gir oss fleire bein å stå på. Det er også svært positivt at me får utnytta eksisterande anlegg best mogeleg, seier Thor Otto Lohne direktør for finans og forrentningsutvikling i Gassco.

Han legg til at lettolje vil strøyma inn til Kårstø gjennom det same røyret som kondensatet i dag blir frakta gjennom frå Sleipner-feltet til Kårstø. Gudrun-feltet ligg 55 kilometer nord for Sleipner. Røyr blir bygt frå Gudrun til Sleipner-feltet.

- Samtidig blir det lagt til rette for at fleire mindre felt kan bli knytt til same transportløysing i framtida og dermed kunne gi enda meir råstoff til anlegget på Kårstø, seier Thor Otto Lohne.

Gudrun-feltet inneheld om lag 127 millionar fat oljeekvivalentar. To tredeler av dette volumet er olje. Gassen frå Gudrun-feltet vil bli eksportert direkte til Europa via Sleipner-feltet.

Det gjorde også oljedirektør Bente Nyland, som mente det er fullt mulig å feire et 50 års-jubileum på Kårstø. Men da må en del forutsetninger på plass; det må finnes mer gass og det må utvikles teknologi som gjør det mulig å samordne utvikling av felter til akseptable kostnader.
- Europa tror på norsk gass i framtida, men vi er avhengig av tilgangen til olje og gass i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Bare 40 prosent av ressursene er brukt, vi har store, uoppdagede reserver. Klarer vi å utnytte dette potensiale kan vi møtes om 25 år, sa Nyland.

15. oktober for 25 år siden ble den første gassen sendt nedover til Kontinentet. I 2010 gir Kårstø med tilknyttede virksomheter arbeid til 800 personer samt rundt 500 kontraktoransatte. Gjennom historien er det investert 39 milliarder kroner og 7 av dem er tilfalt lokale leverandører. Utslippene er halvert og vel så det, og sikkerhetsstatistikken er på toppnivå i global sammenheng.

- Vi har Norges viktigste industrianleggog verdens største transportsystem, proklamerte Gassco-sjef Brian Bjordal, som selv var sjef på Kårstø i en periode på 90-tallet.

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland