Kommunikasjonsleder Ove Tungesvik venter stor aktivitet på Kårstø og Kalstø når revisjonsstansen starter om få uker

Kårstø-anlegget forbereder seg på en omfattende revisjonsstans om få uker. Nesten 900 mann ekstra skal jobbe på Kårstø og Kalstø

Skrevet .

Nedkjøringen av anlegget starter allerede 27. august og pågår helt til 15. september I denne perioden vil 10 firma med rundt 30 underleverandører jobbe intenst med vedlikehold av anlegget.

Selve revisjonsstansen varer fra  1. til 10. september. I denne perioden stanses all tilførsel av gass fra feltene i Nordsjøen. Også på feltene vil det bli foretatt vedlikehold i denne perioden, men noen ruter produksjonen gjennom andre systemer slik at de fortsatt kan levere, sier kommunikasjonsleder Ove Tungesvik på Statoil Kårstø.

Hvert 6.år er det behov for å gjøre slike operasjoner for å sikre driften av prosessanleggetpå Kårstø. Aktiviteten er svært stor, og naboer og myndigheter er informert. Ekstra fakling og helikoptertransport i forbindelse med arbeidet med å skiftet ut fire av fem fakkeltopper, er noe av det som skal skje.

Aibel  mobiliserer flest under revisjonsstansen. Selskapet skal ha mellom 400 og 450 personer ekstra. Fabricom (110) og Axess Group (70) er to andre aktører som får hektiske dager i september.