Her bygges sjøvannsanlegget som blir en del av kjølesystemet for omformeranlegget på Haugsneset. (Foto: Aibel)

Kårstø-området har fått en tilleggsrolle, helt forskjellig fra industriområdets hovedoppgave

Skrevet .
Tomten skulle brukes til et omstridt gasskraftverk. Nå bygges  Norges mest omfattende «kraft fra land»-prosjekt. Herfra skal Utsirahøyden forsynes med strøm fra Kårstø.

Dette gigantiske klima- og miljøprosjektet skal fullt utbygget sikre ren vannkraft fra land til drift av en rekke nye installasjoner på norsk sokkel.

Første byggetrinn var kostnadsberegnet til seks milliarder kroner i 2015. Fra nyanlegget på Haugsneset ved Kårstø skal to likestrømkabler føres langs havbunnen i cirka 200 kilometer fram til feltsenteret på Johan Sverdrup.

Norges nye gigantiske oljefelt skal få elkraft fra land istedenfor elkraft produsert av gassturbiner på plattformene. Dermed kan Johan Sverdrup-feltet redusere utslippene av CO2 med gjennomsnittlig 460.000 tonn årlig og 19 millioner tonn i feltets levetid, skriver Teknisk Ukeblad.

Les hele artikkelen her: