Hålogalandsbrua kan bli første veganlegg i Norge hvor en kinesisk entreprenør sikrer seg jobb. Sichuan Road and Bridge Group ligger lavest på stålarbeidene, 300 mill kroner lavere enn høyeste anbud.

Skrevet .

Ved tilbudsfristens utløp torsdag 8. august var det kommet inn fem tilbud på stålarbeider på brua, melder tidsskriftet «Våre Veger».

Lavest er den kinesiske bru- og vegentreprenøren Sichuan Road and Bridge Group, som har bygget mange store bruer i Kina og Asia de siste årene.

I Europa er de foreløpig ganske ukjente, men selskapet er etablert i Serbia, som foreløpig er utgangspunkt for deres virksomhet i denne delen av verden.

Oppstart i november

– Vi er god fornøyd med at det kom såpass mange tilbud, nå skal vi kontrollregne og vurdere tilbudene før vi inngår kontrakt med entreprenør, sier prosjektleder Einar Karlsen.

– Prisene i tilbudene er godt innenfor det nivå vi hadde forventet, ut fra hva vi har innblikk i fra tilsvarende prosjekter i Norge.

Kontraktsinngåelse beregnes til i løpet av september måned. Oppstarten av arbeidet vil kunne skje innen to måneder etter kontraktsinngåelsen