Det hurtigvoksende  subseaselskapet Reach går over gata for å kjøpe nye ROV'er. Kontrakten med naboen Kystdesign har en verdi på 20 millioner kroner og styrker klyngefellesskapet på Haugalandet

Skrevet .

Kontrakten omfatter to undervannsfarkoster av typen Supporter for levering andre kvartal 2013.

Bestillingen av farkoster er et viktig steg i Reach Subsea AS sin visjon om å bli en komplett tjenesteyter innen subsea markedet.

– Vi synes det er særlig hyggelig at en lokal bedrift oppfylte alle våre krav til kvalitet og tekniske spesifikasjoner når vi nå går til innkjøp av våre første farkoster. Kystdesign er kjent for sin kvalitet i vår bransje. At leveransen av avanserte farkoster kommer fra en lokal leverandør styrker også Haugalandet som et viktig område for subsea kompetanse, sier daglig leder i Reach Subsea AS, Kåre Johannes Lie.

Reach Subsea har som mål å etablere seg i markedet med moderne utstyr, avansert subsea ingeniørkompetanse og nye fartøy. Farkoster av type Supporter er kjent både på norsk og internasjonal sokkel som svært pålitelige og teknisk avanserte.

Farkostene kan operere ned til 2.000 meters dyp og leveres med komplett kontrollroms pakke som sikrer godt arbeidsmiljø for operatørene. De tekniske spesifikasjonene er utarbeidet i samarbeid med Reach Subsea sin egen ingeniøravdeling og tilpassinger er gjort for å møte et krevende marked med stor teknologisk utvikling og stadig nye løsninger for installasjon, modifikasjon og fjerning av undervannsinstallasjoner. Reach Subsea vil i tiden fremover ansette sine egne operatører som skal operere farkostene, det vil også kreve flere personer i selskapets tekniske avdeling på land.

Totalt sett vil dette føre til rundt 20 nye lokale arbeidsplasser.

Reach Subsea ble etablert i 2008. Selskapet planlegger en sammenslåing mot Transit Invest ASA (tidligere Green Reefers) mot sluttet av måneden, og vil derfor være notert på Oslo Børs innen kort tid. I forbindelse med denne prosessen har det blitt gjennomført en rettet emisjon som forrige uke ble fulltegnet.