PDS Protek har inngått en avtale om å kjøpe 100% av aksjene i ingeniørselskapet DCC AS i Sauda. De ansatte blir fra 1. september ansatt i PDS Protek med hovdedkontor i Haugesund.

Skrevet .

Våre to selskaper har i flere år vært naboer i kunnskapsparken ved Eramet og har tidligere også samarbeidet om oppdrag, sier daglig leder i DCC Ove Næss Øye.

– Tanken på om å slå oss sammen har modnet over tid, og nå følte vi at tidspunktet var riktig for å formalisere dette, fortsetter han. Fordi vi arbeider mye mot de samme kundene og delvis på de samme oppdragene, vil positive synergieffekter vise umiddelbart internt, i tillegg til at kundene får enda flere tjenester levert fra samme selskap.

Daglig leder i PDS Protek, Terje Øverland, fastslår at PDS er meget godt fornøyd med å få samlet enda flere ingeniørressurser under ett tak i Sauda.

– Dette er en viktig milepæl i vår strategi om å være en lokal, langsiktig og troverdig leverandør av ingeniørkompetanse. Ved å styrke vår posisjon på ingeniørsiden, samtidig som vi samarbeider tettere med annen lokal kompetanse, håper vi å demme opp for at kunnskapsbaserte oppdrag sendes ut av Sauda, sier Øverland. Han sier videre at det lokale Sauda-kontoret samarbeider tett med, og drar nytte av det flerfaglige ingeniørmiljøet som PDS har bygget opp i Haugesund over de siste 21 år.

PDS Protek ble etablert i 1991 og vil omsette for rundt 160 millioner kroner i 2012. Selskapet har fokus på innovasjon og fullservice ingeniørkompetanse, og engasjerer nærmere 170 personer totalt. I tillegg til Sauda har selskapet kontor i Oslo, Hammerfest og India. Alt styres fra hovedkontoret i Haugesund.