To unge Bømlo-fiskere fortalte byråkrater fra departementet hvor skapet skal stå

Skrevet .

Erlend Lønning og Kåre Olav Hovland har investert mange titalls millioner kroner i tråleren Løddingen. Denne uka fikk de besøk av representanter fra Nærings- og Fiskeridepartementet som ledd i en rundtur til bedrifter i Karmøy og Haugesund. I meningsutvekslingen som fulgte gav de to unge bømlofiskerne beskjed om at de følte seg som syndebukker fordi innveiingen av fisk nesten alltid var et problem.

– Ofte stemmer ikke vekta på det vi veier og det mottaket veier og vi blir framstilt som unnalurere.Det må finnes et system som kan ordne opp i dette slik at vi slipper denne mistenkeliggjøringen, fortalte fiskerne.

7 personer  var med på rundturen som Næringsforeningen, Haugaland Vekst og Fiskebåt Sør ordnet for dem. Næringssjef Per Velde i Karmøy og Tor Kyvik deltok også. På Karmøy fikk departementsfolkene et innblikk i driften og utfordringene til Karmsund Fiskemel og Biomar på Husøy. Etter lunsj bar det til Killingøy, der Statoils beredskapsopplegg for rørledningssystemet (PRS) ble presentert sammen med subsea-miljøet. Imenco-eier Geir Egil Østebøvik og daglig leder Hege Skogland Mokleiv fortalte om sine respektive bedrifter.

Etter møtet gav representantene fra departementene uttrykk for at de hadde hatt en svært nyttig dag med god innspill og verdifull informasjon.

østebøvik

Imenco-eier Geir Egil Østebøvik informerer om selskapet sitt.