Hatteland-konsernets satsing på roboter i varehusløsningen AutoStore begynner å kaste av seg, og er et av eksemplene på lønnsom innovasjon som blir berørt under seminaret 6. september.

Programmet er klart for Næringsforeningens storsatsing i høst: Hvordan vil teknologirevolusjonen påvirke bedriftene våre.

Skrevet .

Alle snakker om «Den fjerde, industrielle revolusjon»: Industri 4.0. En teknologibølge som spås å skulle endevende tankesett, produksjonssystemer og forretningsmodeller i små og store bedrifter.

Men – det gjelder ikke bare industrien. Det berører nær sagt alle arbeidsplasser. Bankene, helsevesenet, reiselivet, handelsnæringen. Ny teknologi utfordrer oss alle.

Hvordan er DIN bedrift rigget? Hva betyr teknologirevolusjonen for deg og din arbeidsplass?

Dette er sentrale spørsmål i kick off-seminaret som Næringsforeningen med samarbeidspartnere arrangerer tirsdag 6.september i Høgskolens lokaler.

Program og påmelding   her: http://jobbognaering.no/industri40.html

Arrangementet markerer starten på en høst der det gjennom miniseminarer og workshops settes søkelys på hvordan bedrifter påvirkes av en stadig akselererende teknologiutvikling.

Digitalisering, robotisering, 3D-printing, og hva nå det nå alt heter.

– Vi merker at mange av bedriftene våre er usikre på hva dette betyr for dem. De søker etter kunnskap og sparringspartnere. Det prøver vi å gi dem denne høsten, sier HN-direktør Egil Severeide.

– Vi  ser også på hvordan vi her på Haugalandet skal møte utfordringene. Kan vi samarbeide bedre? Kan vi dele kunnskap? Hvor kan vi sammen bli sterke?

Her kan vi høste erfaring fra et omfattende forsknings- og samarbeidsprosjekt om «automatisert industriproduksjon», som er etablert blant 34 ulike bedrifter på Møre-kysten. Resultater fra dette prosjektet blir presentert på seminaret.

– Hvem er dette prosjektet myntet på?

– Bedriftsledere, mellomledere, ledergrupper og nøkkelpersonell som jobber med innovasjon og utvikling. Det gjelder alle bransjer. Vi utfordres alle av Den fjerde industrielle revolusjon,

– Hvor blir det av kvinnene av i programmet?

– Vi har forespurt tre-fire kvinnelige foredragsholdere, men av forskjellige årsaker klaffet det ikke med tidspunktet. Vi har ikke gitt opp og kommer sterkere tilbake utover høsten, sier Severeide.

 

Volvo-sjefen kommer

For å sette en standard er sjefen i Volvo-Norge, Øystein Herland invitert til å snakke om framtidens bil.

– Få bransjer har et sterkere innovasjonspress en bilindustrien. Øystein Herland forteller om hvordan Volvo tenker om framtidens bil, og hvordan teknologiutvikling og sikkerhet settes i høysetet

Helse-Vest sjef Herlof Nilsen  snakker om hvordan teknologi vil endre hverdagen for pasienter og eldre og utviklingsdirektør Glenn Sæther i SR-Bank om framtidens arbeidsplasser i finansnæringen.

Produktsjef Kåre Kaasamoen skal fortelle om utviklingen av  innovasjonsbedriften Hatteland og vi har invitert flere representanter for andre lokale bedrifter som vil si noe om hva de tenker om framtiden, sier Severeide

 

Her kan du lese mer:

https://nforeningen.no/robotene-kommer-er-du-klar/