Johan Sverdrup kan bygges ut i to faser, og gi betydelig arbeid til leverandørindustrien.

Flere av prosjektene Statoil nå vil gjennomføre er lønnsomme med en oljepris på under 40 dollar fatet

Skrevet .

Statoil har nå 30 prosjekter på gang av en viss størrelse. Totale investeringer for disse er 280 milliarder kroner, 80 prosent i Norge.

– Vi tror på fortsatt stor aktivitet på norsk sokkel, men dette forutsetter at hele industrien jobber annerledes, understreker Margareth Øvrum, Statoils konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring til sysla.no

Hun viseer til at Statoil i 2013 hadde en break even-pris på 70 dollar fatet i gjennomsnitt for prosjektporteføljen, men at denne – tre år seinere – er redusert helt ned mot 40 dollar.

– På flere av prosjektene ligger vi nå godt under 40 dollar fatet, sier hun.

Kostnadskuttene skal heller ikke gå ut over produksjonen. Forventet utvinningsgrad i prosjektene er økt med 12 prosent i samme periode.

Det er særlig seks prosjekter i Statoil-regi som skal sikre god aktivitet på sokkelen framover. Et hovedtrekk her er at Statoil først gir full gass for nye utbygginger fra 2018.

Les hvilke prosjekter som kommer:

http://sysla.no/2016/08/25/oljeenergi/her-er-statoils-seks-neste-storprosjekter_147899/