Rossabø skole skal huse Haugesund Internasjonale skole, som åpnes til høsten.

Nå er det mulig å søke om opptak ved den nystartede Haugesund International School.

Skrevet .

Skolen lanserer i dag nettsiden sin. Samtidig åpnes det opp for foreldre og fremtidige elever å søke om plass ved skolen fra skoleoppstart til høsten.

All informasjon om skoletilbudet og om hvordan å søke er lagt ut på:

www.hischool.no

Skolen kan ellers melde at det første ansettelsestilbudet er gitt til en svært godt kvalifisert søker til en av skolens undervisningsstillinger. Samtidig arbeider skolen med ansettelsen av rektor og øvrige lærere.

Haugesund International School skal bli leietaker hos Haugesund kommune på Rossabø skole.

Leieavtalen vil bli signert med det aller første. Lokalene som er satt av til Haugesund International School er veldig hensiktsmessige og inngår som en del av det samlede skolemiljøet.

Skolen får, foruten egne klasserom m.m., tilgang til en del fellesrom foruten fellesarealer.