Dersom verdens toppledere får i stand en skikkelig klimaavtale, vil oljeprisen falle umiddelbart. Det tror sentralbanksjef Øystein Olsen.

Skrevet .

– Jeg vil ikke bruke ordet kollaps, men det er ingen tvil om at dersom man kommer til en kraftfull klimaavtale med kraftfulle tiltak som øker prisen til forbruker på bruken av karbon, vil det umiddelbart slå ut i lavere produsentpriser, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

I går var han i Bergen for å holde foredrag ved Norges Handelshøyskole. På spørsmål fra BT om risikoen for et oljeprisfall, sier sentralbanksjefen at det er faktorer som trekker i begge retninger.

–  Prisen har vært drevet oppover en stund av vekst i fremvoksende økonomier, med Kina i spissen. Samtidig er det ting som kan minne oss på at dette nivået ikke nødvendigvis vil vare ved. I tillegg til svakere vekst, tenker jeg da på nye energikilder, sier Olsen.

Sist uke la den kjente britiske klimaøkonomen Lord Nicholas Stern frem en rapport som konkluderer med at verden er i ferd med å få en boble innen olje, gass og kull. For å nå de internasjonale klimamålene om maks to graders temperaturøkning (se fakta), må man ifølge

Stern la minst to tredeler av de gjenværende reservene av fossile brensler forbli i bakken.

Mens oljebransjen i Norge har opplevd en sammenhengende fest med nye storfunn de siste årene, mener altså Stern at mesteparten av oljen må forbli på havbunnen dersom klimamålene skal nås.

Når dette ikke har ført til at oljeprisene har stupt, skyldes det ifølge rapporten at investorer gambler på at politikerne ikke vil sette makt bak kravene.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets tror ikke på Sterns boblespådom.

–  Dette bygger på det mest optimistiske scenariet fra FNs klimapanel. Det er veldig lite sannsynlig at vi kommer dit, spesielt hvis ikke politikerne tar grep nå, sier Saltvedt.

Les hele saken i Bergens Tidende her: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Klimaloft-kan-gi-oljenedtur-2884033.html#.UXYzkXd5_yA