Hvillket ansvar har jeg? Hva kreves det av innsats og engasjement? Hvilke egenskaper bør jeg ha og hvordan fungerer samarbeidet i  et styre?

Skrevet .

De fikk mange gode råd, de vel tretti deltakerne på HNs kurs i styrearbeid, som ble arrangert i Haugaland Krafts lokaler mandag kveld.

Der foredro tidligere BI-rektor Bjørn Bugge, Deloitte-advokat Finn Eide og økonomidirektør Runar Areklett i Haugaland Kraft om krav, forventninger og praksis i det å sitte som styremedlem i offentlige og private styrer.

Deltakerne kom fra et vidt spekter av bedrifter og virksomheter, noen med bred erfaring fra styrearbeid, noen med minimal erfaring, noen som ansattes representanter og noen som aksjonævalgte.

Anne Kristin Jordbrekk i Kvinnovasjon ledet seminaret som ble avsluttet med en diskusjon mellom foredragsholderne ledet av adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen.