Nordmenns gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse utgjorde 39 600 kroner per 3. kvartal 2012. Det er 1 500 kroner, eller 3,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Skrevet .

Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, økte fra 85,3 prosent i 3. kvartal 2011 til 86,5 prosent i 3. kvartal 2012.

I offentlig sektor økte kvinners andel av menns månedslønn fra 88,3 prosent til 88,9 prosent, mens den i privat sektor økte fra 83,4 prosent i 2011 til 84,1 prosent i 2012.

Administrerende direktører i privat sektor hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 71 300 kroner per 3. kvartal 2012. Dette tilsvarer en vekst på 300 kroner, eller 0,4 prosent, fra året før.

Til sammenligning var lønnsveksten for lederyrker generelt på 1 600 kroner, eller 2,7 prosent. Gjennomsnittlig månedslønn for denne gruppen var 61 200 kroner.

Ansatte i akademiske yrker og høgskoleyrker i privat sektor hadde en månedslønn på henholdsvis 53 700 kroner og 45 300 kroner.

Dette tilsvarer en lønnsvekst på 1 600 kroner for begge grupper, tilsvarende 3,1 prosent for akademikerne og 3,7 prosent for høgskoleyrkene.

Les mer her:

http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt/aar/2013-03-20