En koloss av et skip kommer i dag onsdag til å sette sitt preg på skyline Haugesund

Skrevet .

Bakgrunnen er at Aibel er tildelt kontrakt for verftsopphold og assistanse i forbindelse med klargjøring av BPs nye produksjonsskip Glen Lyon. Skipet kommer til Haugesund i dag.

Med en lengde på 270 meter og bredde på 52 meter blir Glen Lyon det største produksjonsskipet som noen gang har lagt til kai hos Aibel Haugesund.

Verftsoppholdet er forventet å vare i rundt to måneder. I løpet av denne tiden vil et betydelig antall medarbeidere ved verftet være engasjert med oppdraget.

Arbeidet har vært forberedt siden sommeren 2015.

Oppholdet i Haugesund blir skipets siste stopp på reisen før det skal settes i drift på Schiehallion-feltet. Aibels oppdrag består i å assistere BP med å klargjøre Glen Lyon for produksjon.

Mens skipet ligger til kai vil det blant annet utføres marine- og fabrikasjonsaktiviteter. Aibel skal også assistere BP i forbindelse med funksjonstest av en mekanisk vinsj, samt stille til disposisjon fasiliteter og yte tjenester og service fra verftet.

– Vi ser virkelig fram til å få Glen Lyon til kai ved verftet vårt i Haugesund. Produksjonsskipet legger til kai samtidig som vi trapper opp aktiviteten i Johan Sverdrup-prosjektet.

Det blir en spennende vår med høyt aktivitetsnivå på verftet, sier konserndirektør for Haugesund verft, Bjørn Tollefsen.