Fylkesmannen kan bli en joker i diskusjonen om fastlands-Karmøy skal bli en del av Haugesund.

Skrevet .

-Den nåværende grensa mellom Haugesund og Karmøy er utdatert, mener Fylkesmannens prosessvegleder Arnfinn Rosnes (bildet)

– Her går kommunegrensa på kryss og tvers inn i tettstaden som, for alle praktiske formål, utgjer Haugesund by. På eit treff Fylkesmannens folk hadde med Karmøy kommune var me klare på at kommunegrensa her er utdatert, seier  Rosnes til Haugesunds Avis.

– Medan kommunane har frist til 1. juli med å levera sine vurderingar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har fylkesmennene frist til 1. oktober. Me er pålagde å gjera våre eigne, faglege vurderingar, seier han.

Les mer:

http://www.h-avis.no/haugesund/politikk/karmoy/blandar-seg-inn-i-grensene/s/5-62-244210