Næringslivsledere mener dagens kommunegrenser hindrer verdiskapning i bedriftene på Haugalandet

Skrevet .

Adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen hadde med seg ferske tall fra en medlemsundersøkelse som vakte oppsikt under gårsdagens debattmøte på «Haugesunderen» om kommunereformen. Undersøkelsen gjennomføres sammen med andre næringsforeninger rundt om i landet for bl.a. å kartlegge medlemmenes holdning til reformen.

– Undersøkelsen er ikke ferdig ennå. Men tendensen er så entydig at den kan være interessant å legge fram. Blant de vel 400 lederne som er bedt om å svare, har 100 svart foreløpig:

93 prosent av dem vil ha større kommuner, 7 prosent vil det skal være som i dag.

51 prosent av dem mener dagens kommunestruktur er til hinder for verdiskapningen i bedriftene. 21 prosent svarer den ikke er det, mens 28 prosent svarer vet ikke.

Severeide er overrasket over svarene, men understreker at vi skal være varsom med å legge for mye i dem. Vi vet foreløpig ikke den geografiske fordelingen og hva som defineres som «hinder». Men det er uansett interessant at nesten alle de 100 bedriftslederne som har svart, gir en så klar tilbakemelding og at over halvparten av dem mener dagens kommunestruktur er med på å dempe verdiskapningen. Denne undersøkelsen skraper bare i overflaten; her må vi sikkert pløye dypere for å finne fram til gode svarene.

På debattmøtet i går tok Imenco-sjef Geir Østebøvik ordet, og hevdet han ikke kjenner seg igjen i denne undersøkelsen.

– Jeg driver virksomhet i Haugesund, Karmøy og Tysvær og for meg er kommunegrenser overhodet ikke noe problem, sa Østebøvik.

Les hva Haugesunds Avis skriver om møtet:

http://www.h-avis.no/nyheter/har-en-arrogant-holdning-1.8622370