Høye utbytter til kommunene kan gjøre det vanskelig for kraftselskapene å møte kraftig økte investeringsbehov fremover – både til mer produksjon og til investeringer i et aldrende fordelingsnett.

Mens strømnettet forfaller, tar norske kommuner 90 prosent av overskuddet i kraftselskapene de eier, ifølge Energi Norge.

Skrevet .

Mange fattige kommuner har i årevis tatt høye utbytter fra kommunale og interkommunale kraftselskaper. Ifølge NHO-organisasjonen Energi Norge har utbyttene i snitt ligget på 90 prosent av resultatet de siste årene. I åtte prosent av selskapene tok eierne ut over 100 prosent de siste tre årene, skriver dn.no.

En konsulentundersøkelse utført for NHO-organisasjonen, anslår de samlede utbyttene fra kraftselskapene til 16,7 milliarder de siste to årene. Offentlig eierskap i distribusjonsnett er nær 100 prosent i Norge, og i kraftproduksjonen vel 80.

– Dette er svært bekymringsfullt, sier Energi Norge-sjefen, Oluf Ulseth

Han og hele bransjen venter kraftig økte investeringsbehov fremover – både til mer produksjon og til investeringer i et aldrende fordelingsnett.

– Det må bli aksept for at pengestrømmene ut av nettselskapene heller må bli mindre enn større fremover, slik at selskapene kan investere, sier toppsjef Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les mer her:

http://www.dn.no/nyheter/2014/03/23/Kriser-i-kraft/tappes-for-energikroner