- Vi stiller veldig sterkt takket være at vi har bygd opp en veldig solid kompetanse i selskapet. Og det skal vi fortsette med, sier Hydro-sjef Svein R.Brandtzæg fra Karmøy.

DN gir Hydro-sjefen overskriften: Næringslivet og velferdsstaten er truet. Det harmonerer dårlig med Brandtzægs lovprisning av kompetanseoppbyggingen i egen bedrift og "det skal vi fortsette med".

Skrevet .

– Vi håper det går an å holde en god vekst i Norge fremover uten at det går utover velstandsutviklingen. Skal vi greie det, må vi også være konkurransedyktig. Det krever at vi ikke får en negativ utvikling i forhold til våre konkurrentland når det gjelder både lønnsvekst og kronekurs, sier Hydro-sjef Svein Richard Brantzæg til DN.no.

– Hydro er eksponert for den sterke kronekursen, men også at det har vært en veldig høy lønnsvekst i Norge, understreker han.
Onsdag er Hyrdo-sjefen på plass på NHOs årskonferanse i Operahuset i Oslo. Årets retter søkelyset mot «Læringslivet». Utsiktene for norsk økonomi, er et naturlig samtaleemne blant den topptunge forsamlingen. Mange mener vi i dag går mot en periode med svakere vekst.

– Det å sikre konkurransedyktigheten for industrien, ser jeg på som veldig viktig. Kompetanse og læring er et viktig element på det, sier Brantzæg og utdyper:

– Hydro deltar i verdensmesterskapet hver eneste dag. Vi er eksponert mot det globale markedet og alle verdens aluminiumsprodusenter. Vi har klart å hevde oss i den konkurransen og vi stiller veldig sterkt takket være at vi har bygd opp en veldig solid kompetanse i selskapet. Og det skal vi fortsette med.

– Hvordan kan politikerne hjelpe i en situasjon med svak utvikling i økonomien?

– Det er viktig at politikere har et helhetssyn på situasjonen. Dersom Norge skal være konkurransedyktig, hjelper det ikke å være best i Norge. For oss er det ikke engang nok å være best i Europa. Vi må være best i verden fordi vi konkurrerer med alle aktørene globalt, sier Brandtzæg.