Næringsforeningene på Vestlandet mener historien viser at norske leverandører fullt ut er i stand til å konkurrere med utlandet om de store offshorekontraktene.

Skrevet .

 

De ber derfor Statoil og andre utbyggingsselskaper tenke seg grundig om før de bestemmer seg for hvor de nye store kontraktene skal havne.

–          Konkurransekraft er mer enn pris, mener næringsforeningene i Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger.

I en pressemelding vises det til at norsk verfts- og leverandørindustri nå venter i spenning på de store kontraktene til Johan Sverdrup-utbyggingen som skal tildeles i nær fremtid. Kontrakter for over 100 milliarder er i spill og en rekke verft og leverandører langs vestlandskysten har kastet seg inn i kampen.

–          Våre politikere fremholder Johan Sverdrup- utbyggingen som «redningen» for vår leverandørindustri, heter det i pressemeldingen.

Analytikere antyder imidlertid at brorparten av de store kontraktene vil havne i Asia, og at norsk industri ikke er konkurransedyktig.

Næringsforeningene på Vestlandet, som representerer over 5000 bedrifter i aksen Bergen-Stavanger, vil minne om at pris ikke er det eneste kriteriet for konkurransekraft. Vi har flere eksempler på at prosjekter som er tildelt utenlandske verft utelukkende på pris i sluttsum er blitt langt dyrere.

Goliat er et ferskt eksempel på det.

Kværner Stord har nettopp levert Edvard Grieg-plattformen på pris, tid og kvalitet. Aibel gjorde det samme med Gudrun-plattformen. Det er nok av eksempler på at norske verft leverer det de lover.

Vi vet at industrien har gjort en stor innsats for å forbedre sin konkurranseevne. Vi vet også at vi er inne i en kritisk fase for å beholde og videreutvikle den industrikompetansen som gjennom flere ti-år er bygget opp. Hele verdikjeden er avhengig av at denne kompetansen opprettholdes.

Statoil og andre utbyggere bør ha egeninteresse av at dette industrimiljøet fungerer i en sunn konkurranse. Erfaringene fra utlandet og med norske verfts evne til å levere på tid og kost bør tillegges stor vekt, når nye milliardprosjekter skal tildeles de neste månedene, heter det i pressemeldingen som er undertegnet av:

 

Marit Warncke, Bergen Næringsråd

Harald Minge, Næringsforeningen i Stavangerregionen

Egil Severeide, Haugesundregionens Næringsforening

Anne Grete Sandtorv, Stord Næringsråd