HIM overtar renovasjonen i Haugalands-kommunene og prisen kan stige.

HIM overtar renovasjonen i Haugalands-kommunene og prisen kan stige.

Skrevet .

Etter at Reno Norden AS slo seg selv konkurs 18. september har konkursboet og HIM forhandlet om vilkår for overtagelse av utstyr og mannskaper. I helgen ble det enighet, og HIM overtar derfor mannskaper og utstyr f.o.m. mandag 25. september.

Da overtar HIM totalansvar for renovasjonstjenesten i HIM- kommunene, dvs. nå også for den praktiske daglige driften av renovasjonstjenesten som inntil nå har vært utført av Reno Norden AS. Hvor vidt HIM skal overta renovasjonstjenesten på permanent grunnlag eller sette denne ut på nytt anbud vil vurderes i løpet av våren 2019, heter det i en pressemelding fra selskapet.

HIM har hatt dialog med Reno Norden AS vedr. den økonomiske situasjonen i selskapet siden juni 2017. Styret i HIM har derfor behandlet saken flere ganger og gjort forberedelser vedr. en mulig overtagelse eller konkurs.

HIM vil nå ha fullt fokus på daglig drift og planlegging av nye renovasjonsruter og ny henteordning for emballasje av glass og metall som kommer fra nyttår. HIM mener løsningen er god både for de ansatte og for våre abonnenter. Endringen vil ikke medføre stopp eller endring i avfallstømmingen

Kontraktene RenoNorden har hatt med Kommune-Norge, har vist seg å være altfor dårlig butikk. Spørsmålet nå er om HIM kan få det til å gå rundt på måten RenoNorden ikke klarte.

– Vi må anta at det blir noen etterkostnader for HIM, men foreløpig har vi ikke helt oversikt over tall og omfang.

Og da er det eventuelt innbyggerne som må ta ekstraregningen.

– Det blir trolig noen justeringer, men neppe noe voldsomt, forteller Staveland.