Bygg- og anlegg har en høy konkursandel, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Mens konkurstallene fortsetter å stige på landsbasis, var det nedgang i Rogaland og Hordaland i tredje kavartal.

Skrevet .

Den største prosentvise veksten finner vi i Møre og Romsdal, Vestfold og Østfold, med 33, 24 og 23 prosent flere konkursar. I absolutte tall var det størst økning i Akershus og Møre og Romsdal, med 16 og 14 flere konkursr fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013.

I Rogaland, Nord-Trøndelag, Hordaland og Sogn og Fjordane gikk tallet på konkurser ned, melder Statistisk Sentralbyrå.

686 av konkursene var foretakskonkurser, unntatt enkeltmannsforetak. 30 prosent av disse var innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner. De resternde 222 konkursene gjaldt enkeltmannsforetak og personlige konkurser. Her var over en tredel registrert innenfor bygg- og anleggsvirksomhet.

Totalt ble det åpnet 3 408 konkurser fra januar til september i år. Det er 21 prosent flere enn i samme periode i 2012.