Ekstrem kostnadsvekst truer flere store vegprosjekter, deriblant Vågsli-Røldal. viser ny rapport.

Skrevet .

Det er høyst usikkert om alle nye veiprosjekter i Nasjonal transportplan (NTP) blir realisert, tross stortingsvedtaket før sommeren og en ramme på 1.000 milliarder kroner. Dette skyldes at nye veiprosjekter i gjennomsnitt blir 40 % dyrere fra de omtales i planen til de er ferdig planlagt og klare til bygging.

For de nye veiprosjektene omtalt i NTP tilsvarer dette en kostnadsøkning på over 80 milliarder kroner.

Nasjonal transportplan er en svært ambisiøs plan med en ramme på mer enn 1.000 milliarder kroner. Nå slår rapporten fra Oslo Economics fast at de reelle kostnadene vil bli langt høyere. Mange lokalsamfunn som tror de får nye veier risikerer å bli skuffet.

– Kostnadene for samferdselsprosjekter øker ofte betydelig fra de første gang blir omtalt i Nasjonal transportplan til de er ferdig planlagt og klare til bygging. Om kostnadene i planfasen fortsetter å øke tilsvarende kommende år, vil vi ikke få de veiene fremover som vi er forespeilet. Dette gjelder selv om Stortinget skulle bevilge midler tilsvarende rammene til Nasjonal transportplan, advarer seniorøkonom Eirik Nøren Stenersen i Oslo Economics.

– Bygg- og anleggsbransjen er svært bekymret for denne svære kostnadsveksten. Forsetter dagens utvikling, er det en rekke varslede veiprosjekter som sannsynligvis ikke vil bli gjennomført. Disse kostnads­økningene kommer allerede i planleggingsfasen, og det er en utfordring som politikerne må på banen for å løse, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg.

– Vi mener det er mulig å bygge disse veiene billigere, eksempelvis har Nye Veier AS klart å redusere kostnadene i sine prosjekter med rundt 20 prosent. Vi stiller gjerne opp og bidrar til å at vi får mer vei for pengene. Blant annet kan større prosjekter, bruk av totalentrepriser og ikke minst tidlig involvering av entreprenørene for å finne innovative løsninger gi betydelig lavere kostnader, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.

Oslo Economics’ rapport lister opp de 15 veiprosjektene i transportplanen som ikke er fullfinansiert og dermed vurderes som mest truet. Dette er blant annet E134 Vågsli- Røldal, E18 i Asker, E39 Ålesund-Molde og E6 Levanger-Steinkjer. Rapporten er bestilt fra Veidekke og Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA).

Her finner du hele rapporten