Bildet viser deler av Markbygden vindkraftpark i Sverige

Hydro inngår vindkraftkontrakt i Sverige som gjør at selskapet kan drive i nye 100 år, mener konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Skrevet .

For å sikre fortsatt satsning på produksjon av fornybar aluminium i Norge, har Hydro inngått kontrakt med Markbygden ETT AB om leveranse av 1,65 TWh vindkraft i 19 år fra 2021.

– Med vann- og vindkraft som utgangspunkt for produksjonen vår, og med avansert teknologi og høykompetente operatører, er denne kontrakten et ekstra bidrag til å styrke vår tro på nye 100 år i Norge, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

Satser på vind

Avtalen som ble offentliggjort tirsdag omhandler leveranse av vindkraft fra prosjektet Markbygden ETT, som er en del av det som skal bli verdens største vindmøllepark i Nord-Sverige, nær grensen til Finland. Prosjektet er felles eid av GE Energy Financial Services og Green Investment Group, som er del av Macquarie Group Limited.

Markbygden ETT vil ha installert effekt på 650 MW og levere i overkant av to TWh elektrisk kraft per år, hvor Hydro kjøper 1,65 TWh. Avtalen strekker seg fra 1. januar 2020 til 31. desember 2039.

Ønsker å kjøpe mer

Avtalen er en av flere kraftkontrakter som skal erstatte en stor vannkraftkontrakt med Statkraft, som utgår i 2020. Fra før har Hydro sikret seg vindkraftleveranser fra 2020 til 2039, fra vindkraftparken som er under bygging på Fosen-halvøya i Trøndelag.

– Siden 2015 har vi inngått vann- og vindkraftkontrakter på til sammen 6,4 TWh fra begynnelsen av 2020-tallet. Det gjenstår fortsatt en del før vi har dekket det fremtidige kraftbehovet vårt i Norge, så vi er fortsatt aktive i markedet og ønsker å sikre oss flere kontrakter, sier leder for Hydros forhandlingsteam, Tor-Ove Horstad.

Hydro er i dag den tredje største vannkraftprodusenten i Norge, med en årlig normalproduksjon på 10 TWh. Selskapet har et kraftforbruk på om lag 16 TWh, så markedskontrakter er nødvendig for å opprettholde aluminiumproduksjonen.

– Oppkjøpet av aluminiumverket på Husnes i 2014, teknologipiloten vi starter opp på Karmøy i fjerde kvartal, og kontinuerlig økt produksjon ved alle verkene våre gjør at det totale kraftforbruket vårt stiger år for år, forklarer Horstad.

Grønn konkurransekraft

Vindkraften fra Markbygden ETT vil bli levert med såkalt «baseload» sesongprofil i det svenske prisområdet SE1, noe som betyr at Hydro vil motta på forhånd fastsatt effekt gjennom året, uavhengig av vindforholdene i Nord-Sverige.

– Siden det blåser mer om vinteren enn om sommeren mottar vi større volumer gjennom vinterhalvåret enn om sommeren. For Hydro, som er en stor vannkraftprodusent, passer slike avtaler godt siden vannkraften er så fleksibel at vi kan øke og redusere kraftproduksjonen vår veldig raskt, sier Horstad.

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg sier fornybar kraft er et konkurransefortrinn for Hydro, som etter oppkjøpet av Sapa har blitt verdens største helintegrerte aluminiumselskap utenfor Kina.

– Aluminium er en del av løsningen på mange av de utfordringene verden står overfor, og at vi benytter fornybar kraft i aluminiumsproduksjonen vår gir oss grønn konkurransekraft som både kundene våre og sluttforbrukerne setter stadig større pris på, sier Brandtzæg