Intensjonsavtalen fra 24. januar mellom Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK), Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag (SKL),  Sognekraft og Statkraft termineres, heter det i en pressmelding.

Skrevet .

En allianse av vestlandske kraftselskap ville kjøpe halvparten av energiganten BKK av Statkraft. Avtalen skulle sikre at kontrollen med arvesølvet ble på Vestlandet.

Les her:

https://nforeningen.no/sikrer-kraftkontroll-på-vestlandet/

I pressemeldingen heter det:

Det har ikke har vært mulig å bli enige om verdien på aktiva. Arbeidet med å komme frem til en avtale basert på intensjonen om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og i kraftverk på Vestlandet, er dermed avsluttet.

BKK eies i dag av Statkraft med 49,9 %, Bergen kommune med 37,75 % og 16 landkommuner eier de resterende 12,35 %.

Intensjonsavtalen skulle danne basis for å starte forhandlinger om en transaksjon som skulle bidra til:
• å rydde i eierskap og tilrettelegge for et tettere industrielt samarbeid mellom kraftselskapene på Vestlandet
• å tilrettelegge for en god industriell og økonomisk utvikling og vekst for BKK samt sikre offentlig kontroll og en god regional forankring og styring
• at Statkraft trådte ut som aksjonær i BKK

Forhandlingene basert på Intensjonsavtalen har vært en lang og krevende prosess der partene aktivt har forsøkt å finne løsninger.

Til tross for det, har det ikke vært mulig å komme frem til en omforent løsning som innbefatter enighet av verdiene på aktiva som skulle inngå i transaksjonen. Partene er derfor enige om å avslutte prosessen.

Les hva Haugesunds Avis skriver:

http://www.h-avis.no/nyheter/kraftavtale-gikk-i-vasken-1.8153078