Satsing på Elevbedrift har gitt flere elever mulighet til å drive egne bedrifter på ungdomsskolen. 748 elever drev elevbedrift i Rogaland skoleåret 2012-2013, over tre ganger så mange som året før.

Skrevet .

Ungt Entreprenørskap Rogaland tilbyr skolene veiledning og registreringshjelp, kurs for lærere og ikke minst Junior-Entreprenøren, en messe for elevbedrifter, som ble arrangert for første gang i juni i år med 17 deltakende Elevbedrifter.

Elevbedrift er forankret i Kunnskapsløftet, og dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk, samt kompetansemål i flere av de nye valgfagene.

— Forrige skoleår fulgte Ungt Entreprenørskap Rogaland flere skoler i forbindelse med innføringen av valgfaget «Produksjon av varer og tjenester». Dette har gitt oss oss verdifulle erfaringer som din skole kan dra nytte av,
sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Les hele saken her: http://www.ue.no/Rogaland/Nyheter/Antall-elevbedrifter-tredoblet-i-Rogaland