Elektrifiseringen av Utsirahøyden skaper hodebry for Hydro, som ber Statnett om kraft til ny aluminiumslinje på Karmøy.

Skrevet .

Som vi har fortalt tidligere utreder Hydro nå muligheten for å.bygge et pilotanlegg på Karmøy for å teste ut det de kaller neste generasjons elektrolyseteknologi i aluminiumsproduksjon.

Anlegget vil etter planen ha en årlig produksjonskapasitet på 70.000 tonn aluminium, skriver Hydro i et brev til Statnett som Teknisk Ukeblad har sett.

Testingen av den nye teknologien vil være viktig for å kunne bygge et nytt fullskala anlegg, hvor pilotanlegget vil kunne inngå som en del av dette, ifølge Hydro.

Problemet er bare at krafttilgangen på Haugalandet vil være begrenset. Den planlagte elektrifiseringen av Utsirahøyden fra Kårstø vil nemlig kreve 300 MW.

500 MW Hydros aluminiumsverk på Karmøy har i daget effektbehov fra kraftnettet på rundt 300 MW.

Et pilotanlegg vil trenge ca. 115 MW, mens en ny fullskalalinje vil medføre en samlet økning i effektbehovet på om lag 500 MW, inkludert pilotanlegget.

Pilotanlegget kan ifølge Hydro tidligst være i drift i 2017. Dersom testene fra pilotanlegget er tilfredsstillende og markedsforholdene tillater det, vil en fullskala produksjonslinje tidligst kunne besluttes etter to til tre års erfaring med pilotanlegget, ifølge selskapet.

En endelig beslutning om bygging av et pilotanlegg forutsetter imidlertid at det vil være tilstrekkelig kapasitet i nettet også for en fullskala produksjonslinje, skriver Hydro.

Derfor ber de om at Statnett i sine planer for nettutvikling på Haugalandet tar hensyn til utvidelsesplanene.

– Statnett har imidlertid i et notat tidligere i år konkludert med at det ikke vil være tilstrekkelig kapasitet i dagens kraftnett til å forsyne både et nytt fullskala produksjonsanlegg på Karmøy og til elektrifiseringen av Utsirahøyden. Ifølge

Statnett vil detta rundt ti år å gjennomføre de nødvendige nettoppgTaderingene for at begge prosjektene skal kunne forsynes med kraft.

Hydro ber i brevet Statnett å opplyse om når det ligger an til at kapasiteten i nettet blir stor nok til å bygge fullskalaanlegg, og om Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø i en periode kan brukes som reservekraft for å sikre en raskere utbygging av kraftnettet i området.

Hydros leder for kraftsystem og nett, Stein Øvstebø, sier til Teknisk Ukeblad at selskapet i løpet av sommeren vil søke Enova om støtte til pilotanlegget.

– Er det riktig å holde av kapasitet i nettet til et prosjekt som det er usikkert om blir realisert på bekostning av et sikrere prosjekt, som elektrifiseringen av Utsirahøyden?

– Statnett må forholde seg til alle planer, både på land og offshore, og så må de forholde seg til regelverket som gjelder for å tillate tilknytning til nettet, sier Øvstebø.

– Bør Utsirahøyden elektrifiseres fra Kårstø?

– Vi vil ikke kommentere det nå, vi skal i dialog med Statnett om det for å få klarlagt spørsmålet, sier Øvstebø.

Og konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett opplyser til Teknisk Ukeblad at denne dialogen nå er i gang.