Gunnar Birkeland fra Polytec fremhevet Statoil som den aktøren som skal ha størst ære for kompetanseutviklingen og innovasjonsgraden til den petromaritime næring. Birkeland var en av paneldeltakerne under Åpniningssymposiumet til Forskning og Innovasjonsfestivalen.

Skrevet .

Uten en krevende kunde som Statoil, hadde ikke bransjen evnet å utvikle seg under slike krevende forhold som det er i Nordsjøen fremhevet Birkeland. Den beste modell for utvikling og innovasjon er der en krevende kunde og en leverandør med høy kompetanse møtes.

De mest oppsiktsvekkende uttalelsene under konferansen ordene sto sannsynligvis Iris forsker Atle Blomberg for. Han vektla et vi er godt vektet med store bedrifter på Haugalandet- ja faktisk så godt vektet at Blomgren mener at det er en trussel med tanke på innovasjonskraft. Han trekker frem Stavanger-regionen som et forbilledlig eksempel, med langt flere småbedrifter i næringsstrukturen rundt de store. Dette bidrar til økt innovasjon og utvikling.
Vi har også for få hovedkontor (en underavdelingsregion), noe som i er en trussel da FOU arbeid har en tendens til å havne på hovedkontoret. I følge Blomgren har vår region et godt sammensatt næringsliv, men vi har i følge analysen  Iris har gjennomført flere tankevekkende utfordringer. En av disse er at mye av innovasjonen skjer i bedriftens produksjon, og dermed ikke bokføres som ren innovasjon. Dermed kan en gå glipp av verdifull patentering og rettigheter knyttet til innovasjonen.
Blomgren mener også at avstanden til beslutningstakere i Stavanger-regionen faktisk er en utfordring for oss Haugalendinger. Bedrifter i Stavanger-regionen kan nå  de fleste store selskaps ledelse i løpet av 15 minutter  med bil, mens det fra oss Haugalendinger tar to timer..

Arne Valen fra Kirkens Bymisjon berømmet for øvrig Polytec for sitt engasjement i forbindelse med By-englane, og gav Birkeland en annerkjennelse for dette under Åpningssymposiumet. [[wysiwyg_imageupload:84:]]