Nesten samtlige livbåter på den norske sokkelen må byttes ut eller oppgraderes som følge av nye regler til livbåtsikkerhet. Prislapp: Mellom 30 og 60 milliarder kroner, skriver aftenbladet.no.

Skrevet .

– Vi mener det er behov for en ny standard hvor vi forsikrer oss om at det er samme sikkerhetsnivå på alle innretningene. Vi kan ikke ha noe A- og B-lag der ute. Alle må ha samme mulighet til å komme seg bort når evakuering er nødvendig, sier tilsynsdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet, Ptil.

Åtte år etter den avslørende Veslefrikk-testen i 2005 (se fakta), kan livbåtsaken endelig materialisere seg i konkrete endringer i regelverket, gjeldende fra 1. januar 2015.

– Sikkerheten på dette området har aldri vært bedre enn den er i dag. Endringene som Petroleumstilsynet foreslår, vil koste veldig mye, men har minimal sikkerhetsgevinst, sier Knut Thorvaldsen, direktør for HMS og drift i Norsk olje og gass.

– Dersom alle livbåtsystemene må skiftes ut, kan det bety kostnader på rundt 60 milliarder kroner for næringen. I tillegg vil det få ytterligere følgekonsekvenser i form av kapasitet som blir opptatt i forbindelse med modifikasjonsfasen.

Det er ikke fremlagt noen vurderinger som underbygger behovet for nytt regelverk, sier Thorvaldsen.

Les mer her.

http://www.aftenbladet.no/energi/480-livbater-kan-rammes-av-regelendringer-3189210.html