Samferdselsdepartementet forlanger at stavangerregionen skal innføre rushtidsavgift. Hvis ikke, får de ikke penger fra kollektivpotten.

Skrevet .

Både fylkesordfører Janne Johnsen (H) og Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø (H) er villige til å «svelge den kamelen.

Regionen har søkt om å få 347,5 millioner kroner i «belønningsmidler for bedre kollektivtransport og mindre personbilbruk» for 2013 – 2017. Tidligere har Stavanger fått lite og ingenting.

Samferdselspolitiker Hallgeir Langeland (SV) har blant annet begrunnet det med at regionen ikke har vært villig til å innføre rushtidsavgift. Men heller ikke i årets søknad gikk regionen inn for det.

Nå har samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) gitt regionen beskjed om at søknaden ikke er god nok.

Hun vil ha to endringer:

1. I søknaden har stavangerregionen gått inn for at veksten i personbiltrafikken ikke skal være mer enn 0,9 prosent i året. Ministeren vil ha et mål om 0-vekst i biltrafikken.

2. Regionen må innføre tidsdifferensierte bompenger (rushtidsavgift) for å begrense veksten i biltrafikken.

 Les mer her: