Tunge næringsorganisasjoner i Sør-Norge har mistet tålmodigheten med Jernbaneverkets lyntogplaner og ber om at Deutsche Bahn snarest mulig inviteres inn i varmen.

Skrevet .

– Vi ber om at (..) Deutsche Bahns planer snarest mulig inkluderes i det videre arbeidet med intercity- og høyfartsnettet, inn mot blant annet behandlingen av Nasjonal Transportplan 2014 – 2012, heter det i en pressemelding. Det er tunge næringsforeninger som står bak kravet om en framtidsrettet intercity- og høyfartsutbygging i Norge:

– Oslo Handelskammer, Oslo Handelsstands Forening, Bergen Næringsråd og næringsforeningene i Trondheim-, Ålesund-, Haugesund-, Stavanger- og Kristiansand-regionen står bak kravet. Også Vest-Telemark Næringsutvikling er med på laget.

Bakgrunnen for utblåsingen er meldingene om at Jernbaneverket går ut med forslag om å redusere hastigheten i intercity-området på Østlandet fra 250 til 200 km/t, og samtidig legge død utbyggingsplaner for høyfartstog i Norge.

Les hva Haugesunds Avis skriver:

http://www.h-avis.no/nyheter/ber-om-tysk-lyntog-hjelp-1.7685139