– Hvis politikerne ønsker å utvikle regionen slik at Raglamyr blir det økonomiske kjerneområdet, er dette riktig. Hvis Haugesund sentrum skal ha denne rollen, krever det en annen politikk, sier IRIS-forsker Einar Leknes.

Skrevet .

Han har ansvaret for Haugalandet i Scenarier 2029, som blir presentert for politikere og næringslivsledere i formiddag.

I Scenarier 2029 blir det tegnet to framtidsbilder av regionen. Det ene er preget av stagnasjon, det andre av utvikling og innovasjon.

Leknes mener en styrking av Haugesund sentrum som økonomisk tyngdepunkt og urbant regionsenter for å tiltrekke kompetent arbeidskraft, er avgjørende for å få en positiv utvikling på Haugalandet.

– Haugesund sentrum er det eneste senteret av en viss størrelse, som kan ha denne rollen i regionen, sier forskeren.

Han mener Aibels satsing med over 600 kompetansearbeidsplasser på Risøy, og Berg Eiendoms planer om et nytt kontorbygg langs Karmsundgata (ved Meieriet) vil styrke Haugesund sentrum som regionsenter.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/sats-pa-sentrum-1.7630454